To build II (Oktogon), 2019 / 2021, Klosterziegel, Dimension variabel, Ausstellungsansicht „Chemin faisant“, Assens, 2019 / "wieder....", Kulturpavillon Wil, 2021